กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

logo 120 ปี.png

  รายการแข่งขันทักษะ  

รายการแข่งขัน 1 : การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

รายการแข่งขัน 2 : วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

รายการแข่งขัน 3 : การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ

                       ประเภทร่อนนาน

02

01

03

192212.png