วันวิชาการป.น. ครั้งที่ 26

" รำลึกสถาบัน ชื่นชมผลความดี เชิดชูศักดิ์ศรี  ร่วมฉลอง 120 ปี โรงเรียนปากพนัง "

กลุ่มสาระการเรียนรู้

01

02

01

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

02

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

03

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

04

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

05

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ

06

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

07

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

08

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

©  PAKPHANANG  SCHOOL

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now