logo 120 ปี.png

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  รายการแข่งขันทักษะ  

รายการแข่งขัน 2 : การแข่งขันเกม 24 ระดับ ป.4-6

รายการแข่งขัน 1 : การแข่งขันทักษะคิดเลขเร็ว ป.4-6

รายการแข่งขัน 3 : การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

02

01

03

192212.png