logo 120 ปี.png

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  รายการแข่งขันทักษะ  

รายการแข่งขัน 1 : กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน

รายการแข่งขัน 2 : กิจกรรมเกมทศกัณฐ์

รายการแข่งขัน 3 : กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ธงนานาชาติ

02

01

03

192212.png

04

รายการแข่งขัน 4 : การแข่งขันตอบปัญหาสังคม 5 สาระ