logo 120 ปี.png

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  รายการแข่งขันทักษะ  

รายการแข่งขัน 1 : กิจกรรมการแข่งขันคำคม

รายการแข่งขัน 2 : การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ

รายการแข่งขัน 3 : การแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน

02

01

03

192212.png

04

รายการแข่งขัน 4 : การแข่งขันการแต่งคำประพันธ์

                       ประเภทกลอนสี่

05

รายการแข่งขัน 5 : การแข่งขันคัดลายมือ

06

รายการแข่งขัน 6 : การแข่งขันสะกดคำและแปลความหมาย