กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

logo 120 ปี.png

05

03

01

06

02

04

  รายการแข่งขันทักษะ  

รายการแข่งขัน 1 : การแข่งขันตอบปัญหาช่าง ป. 4-6

รายการแข่งขัน 2 : การแข่งขันตอบปัญหาช่าง ม. 1-3

รายการแข่งขัน 3 : การแข่งขันบอกชื่อเครื่องมือช่าง ป. 4-6

192212.png

รายการแข่งขัน 5 : การใช้โปรแกรมนำเสนอ                                     Microsoft PowerPoint 2010 (ป.4-6)

รายการแข่งขัน 6 : การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (ป. 4-6)

รายการแข่งขัน 3 : การแข่งขันบอกชื่อเครื่องมือช่าง ม. 1-3